Yucatán Peninsula

Save
Yucatán Peninsula /ˌjuːkəˈtæn/ proper noun
Yucatán Peninsula
/ˌjuːkəˈtæn/
proper noun
Learner's definition of YUCATÁN PENINSULA

the Yucatan Peninsula

: part of Mexico and Central America