Sinai

1 ENTRIES FOUND:
Save
Sinai /ˈsaɪˌnaɪ/ proper noun
Sinai
/ˈsaɪˌnaɪ/
proper noun
Learner's definition of SINAI

the Sinai Peninsula

also the Sinai
: land between the Red Sea and the Mediterranean Sea