San Francisco

1 ENTRIES FOUND:
Save
San Francisco /ˌsænfrənˈsɪskoʊ/ proper noun
San Francisco
/ˌsænfrənˈsɪskoʊ/
proper noun
Learner's definition of SAN FRANCISCO
: U.S. city, California
San Francisco Bay
: part of the Pacific Ocean

— San Franciscan

/ˌsænfrənˈsɪskən/ adjective or noun