Bosporus

1 ENTRIES FOUND:
Save
Bosporus /ˈbɑːspərəs/ proper noun
Bosporus
/ˈbɑːspərəs/
proper noun
Learner's definition of BOSPORUS

the Bosporus

: narrow area of water that connects the Sea of Marmara and the Black Sea