Blue Ridge

1 ENTRIES FOUND:
Save
Blue Ridge proper noun
Blue Ridge
proper noun
Learner's definition of BLUE RIDGE

the Blue Ridge

also the Blue Ridge Mountains
: part of the Appalachian Mountains